ՌԱՍԱՅԱԿԱՆ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Սահմանադրական Դատարանի անդամ
Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին 1965թ. կոնվենցիան առաջին միջազգային իրավական փաստաթուղթն էր, որը հիմք դրեց մարդու իրավունքների վերաբերյալ կոնկրետ միջազգային պայմանագրերի կատարման ապահովմանն ուղղված վերահսկողական կառուցակարգի ստեղծմանը:

Կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով հիմնադրվեց հատուկ կոմիտե՝ Ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեն։

Կոմիտեն իրավունք ունի Կոնվենցիայի մասնակից պետություններից ստանալու և քննության առնելու պարբերական զեկույցներ այդ փաստաթղթի կատարման ընթացքի մասին, կարող է քննության առնել մի մասնակից պետության հաղորդումը՝ մյուս մասնակից պետության կողմից Կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու վերաբերյալ պայմանով, որ պետությունը, որի վերաբերյալ ներկայացվում է հաղորդումը, ճանաչում է Կոմիտեի այդ իրավասությունը։

Կոմիտեին է վերապահված նաև Կոնվենցիայի մասնակից պետությունների իրավազորության ներքո գտնվող անձանցից գանգատներ ստանալու և քննության առնելու իրավունքը, եթե այդ անձինք պնդում են, թե իրենք ռասայական խտրականության զոհ են նման պետությունում:

Կոմիտեն, ելնելով գանգատ ներկայացրած անձի անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտությունից, կարող է իրավախախտման մեջ մեղադրվող համապատասխան պետությանը գանգատի առկայության մասին ծանուցելիս գանգատ ներկայացրած անձի կամ անձանց խմբի ինքնությունը նշել միայն վերջիններիս համաձայնության դեպքում: Ինչպես մյուս կոմիտեներում, այնպես էլ այստեղ, նման գանգատների քննության ժամանակ անընդունելի են համարվում այն գանգատները, որոնց հեղինակները չեն նշում իրենց ինքնությունը կամ չեն սպառել իրենց խախտված իրավունքների պաշտպանության ներպետական միջոցները: Սակայն, ներպետական պաշտպանության միջոցները սպառելու պայմանը Կոմիտեն կարող է հաշվի չառնել, եթե այդ միջոցների կիրառումը պետական մարմինների կողմից ձգձգվել է անհիմն կերպով:
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ. ԿՆՔՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾԱԾՈՒՄ
1262 reads | 24.03.2014
|
avatar

Մականուն:
Գաղտնաբառ:
Copyright © 2018 Diplomat.am tel.: +37491206460, +37499409028 e-mail: diplomat.am@hotmail.com