ՍԻՄՈՆ ԱՅՆԷՃԵԱՆ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԳԻԾԸ
Հարցազրույց ՀՅԴաշնակցության Կիպրոսի ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեանի հետ:

-Պարոն Այնէճեան, պատմեք խնդրեմ, Կիպրոսի հայ համայնքի գործունեության մասին ու նկարագրեք կիպրահայ համայնքը այսօր:

Մէկ շունչով պատասխանուելիք հարց չէ, որ կ՛ուտաք ինծի եւ այդ մէկը կ՛ըսեմ ամենայն հպարտութեամբ, որովհետեւ մեր համայնքի գործունէութիւնը բազմամակարդակ է՝ թէ աշխոյժ եւ թէ հարուստ, թէ իր անցեալի պատմութեամբ՝ եւ թէ իր ներկայով: Կ՛ուզեմ հաւատալ նաեւ՝ իր ապագայով: Այս չի նշանակէր, թէ մեր երկիրը եւ մեր գաղութը վերիվայրումներ չեն ունեցած: Ինչպէս շատ մը այլ սփիւռքի գաղութներ, մենք ալ մեր կարգին, ունեցած ենք մեր բաժինը մի քանի պատերազմներու եւ մենք դէր կ՝ապրինք անոնց հետեւանքներով ու անոնց սպառնացած վտանգներով: Սակայն գիտէ՞ք, այդ պատճառները, պատրուակներու վերածելով եւ կրաւորական ու բացասական կերպով մօտենալը, մեր առջեւ ծառացած խնդիրներուն հանդէպ, մեզի տեղ չի հասցնէր:

Համաշխարհայնացումի, ֆիզիկական, մշակութային եւ ընկերային սպառնալիքներու դէմ, պայքարի ազդու ծրագիր է պէտք: Կարծիքս է, որ Կիպրահայ համայնքը, այն քիչ շրջաններէն է, որ իր գալիք սերունդներուն համար, ապագան՝ ինքնավստահութեամբ կրնայ դիտել: Կիպրահայ աշխահրէն անդին, մենք կ՝ապրինք ու կը շնչենք մեր զոյգ հանրապետութիւններուն՝ ՀՀ եւ Արցախի համար, որոնց համար վաղուց ի սպաս դրած ենք մեր համեստ քաղաքական, մարդասիրական ու տնտեսական հնարաւորութիւնները:

-Ի՞նչպիսի Հայկական կազմակերպություններ ու քանի՞ դպրոցներ կան Կիպրոսում:

Նիկոսիա, Լառնաքա եւ Լիմասոլ քաղաքներուն մէջ, կը գործեն հայկական նախակրթականներ ու մանկապարտեզներ 230 աշակերտներով: Այս հաստատութիւնները եւ իրենց հայալեզու կրթական ծրագիրները կը գտնուին Կիպրոսի Կրթութեան Նախարարութեան տնտեսական հոգատարութեան տակ: Փաստօրէն՝ պատճառներէն կարեւորագոյնը, որ Կիպրահայ գաղութը հայախօս գաղութ մըն է, Նարեկ Վարժարաններու ընդձեռած հայկական ուսումնական ծրագիրն է:

Գալով կազմակերպութիւններուն՝ Կիպրոսի մէջ կը գործեն ՀՅԴաշնակցութեան ընտանիքին շուրջ բոլորուած յարակից բոլոր միութիւնները, ՀՄԸՄ – ՀԵՄի մարզական, սկաուտական եւ ընկերային ծրագիրներով, ՀՕՄի «Սօսէ» մասնաճիւղը՝ առաւելաբար դէպի ՀՀ եւ Արցախ երեք տասնամեակներու վրայ երկարող մարդասիրական ծրագիրներով, Համազգայինի «Օշական» մասնաճիւղը իր պարախումբներով, դատերախումբով եւ մշակութային ծրագիրներով:

Կը գործեն նաեւ Լառնաքայի մէջ Հայ Ակումբը, Լիմասոլի մէջ ԼՀԵՄը եւ վերջերս հետզհետէ զարգացող Պաֆոսի քաղաքի Համազգայինի Անի Մշակութային կորիզը: Նիկոսիոյ մէջ կը գործէ Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը զանազան մշակութային, մարզական եւ ընկերային ձեռնարկներով:  Քաղաքական բեմին վրայ, չորս տասնամեակներու վրայ երկարող շարունակական գործունէութիւն ունի Կիպրոսի ՀՅԴաշնակցութեան Կոմիտէն, քարոզչական եւ յարաբերական ծրագիրներով, որոնք նպատակ ունեցած են մեր ժողովուրդին դատը ծանօթացնելու, թէ յոյն եւ թէ թուրք Կիպրացի մեր հայրենակիցներուն, շարունակական կապ պահելով բոլոր քաղաքական ուժերուն հետ:

Դաշնակցութեան կառոյցին ներքոյ կը գործեն Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբը, ՀՅԴ Կիպրոսի Երիտասարդական եւՊատանեկան Միութիւնները, ինչպէս նաեւ «Արձագանգ»ը՝ որ միակ հայկական տպագիր թերթն է որ կանոնաւոր կերպով կը հրատարակուի 1981էն ի վեր եւ ձրիաբար կը բաժնուի հայկական տուները: Ունի նաեւ իր online տարբերակը՝ www.artsakank.com.cy:

Հակառակ որ ամուր ու մնայուն կապեր ունինք տեղական մամուլի ներկայացուցիչներուն հետ, մեր խօսքը փոխանցելու համար չենք ապաւինիր միայն տեղական մամուլին: Բոլոր մեր կազմակերպութիւններն ու ակումբները, ինչպէս նաեւ մեր Եկեղեցին, Պետական Ներկայացուցիչի գրասենեակը, Սուրբ Աստուածածին երգչախումբը, Գալայճեան Հանգստեան տունը, նոյնիսկ մեր նոր կազմուող Պաֆոսի գաղութը, ունին իրենց Ֆէյսպուքեան էջերը: Կիպրոսէն լոյս կը տեսնեն նաեւ www.aypoupen.com (Խմբագիր՝ Կարօ Քոչունեան), որ նաեւ վերջին ամիսներուն սկսած է live հեռարձակումներ Կիպրահայ ձեռնարկներու, www.azadkhosk.com (Խմբագիր՝ Երան Գույումճեան) եւ www.gibrahayer.com (Խմբագիր՝ Սիմոն Այնէճեան), որ 1999-էն ի վեր իր հրատարակուող էլէկտրոնային պարբերաթերթը, email-ով կը հասնի 35,000 բաժանորդներու:

Կիպրոսի մէջ, վեց տասնամեակներէ ի վեր եւ այժմ մէկ ժամ օրական յայտագրով, կը գործէ նաեւ Կիպրոսի Ռատիօկայանի Հայկական ժամը http://riknews.com.cy/index.php/radio-main/deftero-live:

-Պրն Այնեճեան, պատմեք, խնդրեմ, Կիպրոսի հայ համայնքի գործունեության մասին նկարագրեք կիպրահայ համայնքն այսօր։ Ինչպիսի՞ հայկական կազմակերպություններ ու քանի դպրոցներ կան Կիպրոսում։ Ի՞նչ դեր ունեն հայերը Կիպրոսի մշակութային, հասարակական և քաղաքական կյանքում։ Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ նախադրյալներ են հարկավոր զարգացնելու եւ սերտացնելու Հայ-Կիպրական հարաբերությունները և ինչ բացթողումներ են եղել, որ պետք է լրացվեն:

Վստահ եմ, որ կը հետեւիք մեր երկրի մէջ կատարուող իրագործումներուն: Կիպրոսը առաջին Եւրոպական եւ աշխարհի երկրորդ երկիրն է, որ ընդունած է Հայկական Ցեղասպանութիւնը: Անցեալ տարի, մեր Պետական Ներկայացուցիչի՝ Վարդգէս Մահտեսեանի ջանքերով, Կիպրոսի մէջ Հայկական Ցեղասպանութեան մերժումը քրէականացնող օրէնք վաւերացուեցաւ Կիպրոսի Խորհրդարանին կողմէ: Յիշենք, թէ տարիներ շարունակ, Կիպրոսի Խորհրդարանի նախագահը Մարիոս Կարոյեանն էր եւ քաղաքական բեմին վրայ կը գտնուէին հայ ժողովուրդի եւ մեր դատի բարեկամներ, որոնց ճամբով կարելի եղած է զարգացնել Հայաստանի եւ Կիպրոսի միջեւ յարաբերութիւնները պետական մակարդակի վրայ, այցելութիւններով ու համաձայնութիւններու ստորագրումներով, զանազան բնագաւառներէ ներս: Քաղաքական յարաբերութիւնները, սակայն նման են մարդկային յարաբերութիւններու, ոչ միայն Կիպրոսի եւ Հայաստանի միջեւ՝ այլ ընդհարնապէս:

Շատ անգամ դժուար է չափելը եւ գնահատական տալը այդ յարաբերութիւններուն, եթէ տարիներու վրայ, իրենց անկեղծութիւնը ու տոկունութիւնը չէ փաստուած: Վերջապէս, եթէ արժանի կ'ուզենք ըլլալ փախտակից եւ եղբայրական ժողովուրդներու՝ մեզի տրուած կոչումին, պէտք է արժեւորենք զայն, զարգացնելով արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող դրական կլիման, պարզ ժողովուրդի մակարդակի վրայ զարկ տալով ամէն տեսակի տնտեսական նախաձեռնութիւններու, ինչպէս նաեւ ստեղծելով կառոյցներ որոնք, մասնագիտական կերպով պիտի քննեն ու շաղկապեն, եւ առիթներ ընծայեն գործնական կերպով արդիւնաւորելու մեր երկիրներու եւ ժողովուրդներու ամբողջական հնարաւորութիւնները:

Հարցազրույցը վարեց Ռուզաննա Ղազարյանը
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
2886 reads | 20.05.2017
|
avatar

Մականուն:
Գաղտնաբառ:
Copyright © 2018 Diplomat.am tel.: +37491206460, +37499409028 e-mail: diplomat.am@hotmail.com